Informace k používání obchodního portálu

Datum a číslo revize: 7.4.2005 / v.1

Obecné principy

  1. Výměna dat mezi obchodním portálem a informačním systémem společnosti KYOCERA probíhá každý den v 0:30 a dále každou hodinu v pracovní dny od 7:30 do 18:30.
  2. Rozesílání emailů s informací o změně objednávky či s přístupovými kódy založeného či změněného účtu probíhá každý den jednou za hodinu v době od 6:00 do 24:00
  3. Výhledově může být dle potřeb synchronizace dat upravena, proto si v případě nejasností ověřte na této stránce, zda-li nenastala nějaká změna.

Bezpečnostní zásady

  1. Přihlašujte se výhradně přes https:// nikoliv http:// (systém by Vás měl automaticky vždy přesměrovat na zabezpečenou stránku, pokud by se tak nestalo, nepřihlašujte se a kontaktujte pracovníka společnosti KYOCERA). Přes protokol http by mohlo dojít snáze k odposlechu odesílaných citlivých informací, jako jsou především uživatelské jméno a heslo.
  2. Nepracujte s OP v nedůvěryhodném prostředí jako jsou např. internetové kavárny, školní počítače apod. V opačném případě se vystavujete riziku odposlechu zadávaného jména a hesla a následného zneužití.
  3. Udržujte Váš operační systém a prohlížeč aktuální (tzn. aplikujte všechny dostupné bezpečností záplaty)
  4. Používejte pravidelně aktualizovanou antivirovou ochranu nejlépe v kombinaci s některým z dostupných anti-spyware software (doporučujeme např. Microsoft AntiSpyware nebo Ad-Aware od Lavasoft.de).
  5. Změňte si v pravidelných intervalech Vaše heslo (po přihlášení viz nabídka Profil).
  6. Obdržené heslo nikomu nesdělujte, slouží pouze pro Vás (pro jednu osobu). Uchovávejte ho v tajnosti na neveřejných místech.